Logický rámec projektu

Na seznam kurzů

Autor

Mgr. Tomáš Peterka

Anotace

Podrobný postup přípravy logického rámce a jeho transformace do podoby projektové žádosti.

Cíle modulu

Seznámení s metodikou logického rámce a praktický návod na jeho přípravu s vazbou na elektronické žádosti. Stanovení cílù, výstupů, aktivit a ukazatelů projektu.


Studijní materiály