Podpora podnikání

Na seznam kurzů

Autor

Ing. Jiří Samek, CSc.

Anotace

Modul podává stručnou a přehledovou informaci o možnostech podpory podnikání s využitím Strukturálních fondů a Operačních programů. Dále se věnuje 7. Rámcovému programu EU. Informace jsou podány ve strukturované podobě s odkazy na další informační a vysvětlující zdroje. Rozsah je volen tak, aby uživatel získal v co nekratší době vyvážený soubor informací s potřebnou vypovídací schopností. Jsou diskutovány základní otázky související s možností a úspěšností získání finanční podpory z uvedených fondů.

Cíle modulu

Podat stručný a ucelený obraz fondech a programech podporujících rozvoj podnikání v období let 2007 – 2013 a možnostech získávání dotací pro podporu podnikání v ČR.


Studijní materiály