Efektivní čtení

Na seznam kurzů

Autor

PhDr. Richard Papík, Ph.D.

Anotace

Metody racionálního (efektivního) čtení, a mezi nimi i metoda rychlého čtení, mají pro současného člověka, který rád čte nebo je nucen číst, poměrně velký význam. Na problematiku se můžeme podívat pohledy mnoha oborů.

Cíle modulu

Cílem je seznámit s problematikou čtení, metodami čtení a možnostmi zlepšit čtenářské schopnosti. Není však nácvikovým kursem, byť nabízí pro zpestření úvodní a závěrečný test, kdy je možno si ověřit, zda uvědomění si určitých zásad efektivního čtení může i bez tréninku přinést zlepšení.


Studijní materiály