Elektronické informační zdroje v ČR

Na seznam kurzů

Autoři

Mgr. Věra Pilecká, PhDr. Richard Papík, Ph.D.

Anotace

Principy vyhledávání informací a informačních zdrojů, efektivní práce s informacemi. Představení informačních institucí, odborných specializovaných faktografických i bibliografických informačních systémů. Odborné časopisy, referátové časopisy, odborná literatura a její zdroje.

Cíle modulu

Studenti se v modulu dozvědí, co jsou elektronické informační zdroje a jak je možné s nimi pracovat. Budou vysvětleny rozdíly v práci s profesionálními informačními zdroji a zdroji volně dostupnými na internetu a různé strategie vyhledávání. Dále jsou výběrově představeny informační instituce, které zřístupňují elektronické informační zdroje v České republice a jsou z tohoto důvodu relativně snadno dostupné.


Studijní materiály