Informační gramotnost jako kognitivní systém

Na seznam kurzů

Autoři

Ing. Jindřich Skokan, Jana Šedinová

Anotace

Dějiny lidské společnosti jsou významným způsobem ovlivňovány rozvojem vědy a techniky. Poznatky vědy a techniky v současné době odhalují řadu překvapujících skutečností. Ohromující poznání činnosti mozku člověka je poznamenáno historickým vývojem dějin země a zejména dějin lidstva. Novověk před nás staví požadavky zvládnout expanzi informací, kterou věda a technika přinesla. V této souvislosti mluvíme o zcela jiném pohledu na gramotnost. Informační gramotnost vychází z poznatků, které je třeba uspořádat tak, aby cílová snaha „Člověk dominantní subjekt informační společnosti“ byl naplněn.

Cíle modulu

Modul je řešen jako poznatkový otevřený názor na gramotnost občanů v procesu budování informační společnosti.


Studijní materiály