Naděje a hrozby informační společnosti

Na seznam kurzů

Autoři

Ing. Jindřich Skokan, Jana Šedinová

Anotace

Dějiny lidské společnosti v průběhu své existence jsou významně ovlivňovány technikou a technickými prostředky. V současné době to je informační a komunikační technologie (ICT), která je podporou společenských změn. Tyto změny jsou charakterizovány názvem „Informační společnost“. E-learningový modul „Naděje a hrozby informační společnosti“ připomíná výsledky vlivu ICT na poznání dějin země a dějin lidstva, dokumentuje éru digitálního věku, který je spojen s informační společností. Vysvětluje názory na vytváření informační společnosti a upozorňuje na klady a nedostatky (hrozby), které mohou postihnout lidskou společnost, pokud skutečnost ICT nebude akceptovat.

Cíle modulu

Modul je koncipován jako poznatkový (kognitivní) systém, který by měl podnítit zájem o zvládnutí a rozšíření vědomostí.


Studijní materiály