Velký třesk naší doby

Na seznam kurzů

Autoři

Ing. Jindřich Skokan, Jana Šedinová

Anotace

Problém akceptace informační a telekomunikační technologie (ICT) především závisí na motivaci těch, kteří tuto technologii využívají.
Modul je zaměřen na výklad obecných zákonitostí motivace, aplikuje Maslowovu teorii motivace. Obecně platná hierarchie je podpořena požadavky, které v řadě zemí EU vyžadují zaměstnavatelé a na druhé straně nedostatky, které pracovníci postrádají.
Modul vysvětluje klíčové kompetence s aplikací na posloupnost technologických cyklů společenského pokroku. Zvýrazňuje etapu označovanou jako 5. dlouhý cyklus nadneseným pojmem „Velký třesk naší doby“. Autoři modulu očekávají, že důsledky digitalizace a aplikace ICT, tak jak je stručně charakterizována, vytvoří „silný motivační faktor“ pro e-inclusion (zapojení občanů do informační společnosti) prostřednictvím informační gramotnosti.

Cíle modulu

Modul je koncipován jako poznatkový (kognitivní) systém, který využívá jako motivační faktor nadnesený pojem „ Velký třesk naší doby“.


Studijní materiály