Katastrální informační systémy a jejich informační služby

Na seznam kurzů

Autor

Mgr. Tomáš Polívka

Anotace

Katastr nemovitostí je důležitým registrem státní správy. Tento e-learningový modul se zabývá přiblížením základních aspektů katastrálních informačních systémů na pozadí jejich historického vývoje. Blíže jsou představeny národní systémy České republiky, Nizozemska, Rakouska a Švédska, včetně projektu Evropské pozemkové informační služby EULIS. Zvláštní pozornost je věnována poskytování informací z těchto systémů a internetovým informačním službám.

Cíle modulu

Studenti modulu se seznámí s problematikou katastrálních informačních systémů, jejich historií, právními a ekonomickými aspekty. Dále se dozvědí o informačních službách národních katastrálních systémů České republiky, Nizozemska, Rakouska a Švédska a seznámí se s projektem Evropské informační služby EULIS.


Studijní materiály