Právní informační systémy v České republice

Na seznam kurzů

Autor

Mgr. Ing. Josef Vacek

Anotace

Text přibližuje historii právní informatiky a právních informačních systémů se zaměřením na Českou republiku. Seznamuje čtenáře s nejrozšířenějšími právními informačními systémy v ČR. Podává přehled bezplatně dostupných on-line zdrojů právních informací. Předkládá problémy a úkoly právní informatiky v podmínkách ČR. Popisuje situaci na trhu s právními informačními systémy v ČR a nastiňuje problematiku informační bezpečnosti v souvislosti s jejich používáním.

Cíle modulu

Přiblížit zájemcům problematiku právních informačních systémů a právní informatiky především v České republice. Informovat o nejvíce používaných právních informačních systémech v ČR, o jejich silných a slabých stránkách. Seznámit čtenáře s tím, co může od těchto systémů očekávat a co nikoli. Přiblížit historii právní informatiky a právních informačních systémů jak v našem prostředí, tak i v kontextu euroamerického civilizačního okruhu.


Studijní materiály