Ochranné známky, registrace a základní zdroje informací

Na seznam kurzů

Autor

Mgr. Bohdana Průchová

Anotace

Ochranná známka je jedním z institutů průmyslových práv. Ochrannou známku, jako právní ochranu obchodních (resp. marketingových) názvů výrobků a / nebo služeb vztahující se vždy k určitému území, lze získat na základě její registrace u národních úřadů (v ČR je to Úřad průmyslového vlastnictví), u Mezinárodní organizace duševního vlastnictví se sídlem v Ženevě nebo u regionálních organizací, u kterých se přihláška podává pro předmětný region (např. EU) jako celek. Organizace, které ochranné známky registrují, většinou také o nich zpřístupňují na svých webových stránkách informace, a to nejčastěji formou databází s uživatelsky přátelským vyhledávácím rozhraním.

Cíle modulu

Absolvent tohoto kurzu by měl získat informace o institutu ochranné známky v širších právních a historických souvislostech, v hrubých rysech se seznámit s průběhem zápisného řízení u národní, mezinárodní a ochranné známky Společenství.

V modulu jsou uvedeny základní informace o typech ochranných známek, o činnosti a informačních zdrojích Úřadu průmyslového vlastnictví ČR, Světové organizace duševního vlastnictví (angl. WIPO / franc. OMPI), Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (angl. OHIM / franc. OAMI), Africké organizaci duševního vlastnictví (OAPI) a Africké regionální organizaci průmyslového vlastnictví (ARIPO) a nechybí ani informace o klasifikačních systémech, které se vztahují k ochranným známkám.


Studijní materiály