Podpora podnikání

Na seznam kurzů

Autor

PhDr. Martina Franklová

Anotace

Patent je zvláštním druhem dokumentu, který leží na pomezí technologie, práva a obchodu. Tento modul se věnuje teoretickým základům patentové problematiky, klasifikaci patentových dokumentů, elektronickým informačním zdrojům s tematikou patentů a vyhledávání v nich.

Cíle modulu

Studenti se v modulu seznámí s problematikou patentů, jejich historií a specifiky. Dále bude přestaveny různé klasifikace patentových dokumentů, elektromické informačními zdroji zabývající se problmatikou patentů a nastíněny možnosti vyhledávání.


Studijní materiály