Projekt a projektový management

Na seznam kurzů

Autor

Mgr. Tomáš Peterka

Anotace

Seznámení se základními oblastmi projektového managementu, definice projektu, faktory úspěšného projektu, specifika projektů financovaných ze zdrojů EU.

Cíle modulu

Seznámení se základními parametry projektu a oblastmi projektového managementu.


Studijní materiály