Vedení úspěšného obchodního jednání

Na seznam kurzů

Autoři

Pavla Cihlářová, Mgr. Andrea Bezděková, Aleš Hanzl

Anotace

Modul je určen pro osoby, které jsou v častém kontaktu s klienty, zákazníky a obchodními partnery a kteří mají zájem pracovat na svém komunikačním potenciálu a tím zlepšovat své schopnosti vyjednávat. Modul se snaží téma zhustit a omezit na prakticky využitelné aspekty osobního kontaktu během obchodního jednání.

Cíle modulu

Absolvent tohoto kurzu by měl získat nový pohled na problematiku úspěšného vedení obchodních jednání. Dostane se mu praktických rad zaměřených na správnou přípravu, jednání se zahraničním partnerem, či vhodném nastavení taktiky vyjednávání. Absolvent kurzu se naučí vytvářet pozitivní první dojem pro úspěšnou sebeprezentaci i reprezentaci společnosti. Upřesní si své představy o tom, jak dobře působit na druhé, porozumí řeči těla a bude tak moci docílit zvýšení působivosti svého jednání a dospěje k lepšímu pochopení komunikačních signálů zástupců protistrany. Pozná své silné a slabé stránky v oblasti mezilidského kontaktu. Naučí se lépe odhadnout své partnery a přizpůsobit své chování jejich mentalitě. Naučí se zvládat náročné situace při jednání se zákazníkem.


Studijní materiály