Time management – Řízení času

Na seznam kurzů

Autor

Aleš Hanzl

Anotace

Kurz se zabývá významem time managementu a jeho hlavními principy. Věnuje se stanovování cílů a priorit, uvádí metody plánování a pomůcky, které lze při organizování času využít. Popisuje rovněž některé techniky, s jejichž pomocí je možné zefektivnit práci s informačními a komunikačními technologiemi a navrhuje postupy při zpracovávání stále narůstajícího počtu informací.

Cíle modulu

Modul si klade za cíl zmapovat, jak se v současnosti přistupuje k času a hospodaření s ním. Popisuje význam time managementu jako takového. Předkládá způsoby stanovování cílů a priorit, popisuje hlavní zásady plánování. Další část je spíše praktická, věnuje se využívání pomůcek (klasických i elektronických) při hospodaření s časem. Dále se zaměřuje na to, jak hospodaření s časem ovlivňují informační a komunikační technologie a zda je možné je využívat efektivněji. Kurz se věnuje také efektivnímu zpracovávání stále narůstajícího počtu informací a jejich archivování. Kurz je zaměřen hlavně na obecně platné principy, které ve svém každodenním životě může využít co nejširší okruh účastníků.


Studijní materiály