Stavební zákon a související předpisy dle platné právní úpravy

Na seznam kurzů

Autoři

JUDr. Vladimíra Sedláčková, Aleš Hanzl

Anotace

Modul je určen pro účastníky procesu přípravy, povolování a realizace staveb, zejména projektanty, investory, pracovníky inženýrských kanceláří, přípraváře a zhotovitele staveb, pracovníky stavebních úřadů, dále pro advokáty, podnikové právníky a další.

Cíle modulu

Účastníci kurzu získají aktuální informace o nových předpisech v oblasti stavebnictví a zprostředkovaně obdrží praktické zkušenosti s postupy při přípravě a realizaci staveb i s opakujícími otázkami a problémy na úseku výstavby.


Studijní materiály