Psychologie obchodu a prodeje

Na seznam kurzů

Autoři

Aleš Hanzl, PhDr. Miloslav Hrubý, Mgr. Andrea Bezděková, Pavla Cihlářová

Anotace

Modul je určen pro profesionály, kteří jsou ve své práci v kontaktu s klienty, zákazníky a obchodními partnery a kteří mají motivaci pracovat na svém obchodním a komunikačním potenciálu.

Cíle modulu

Absolvent kurzu se naučí vytvářet pozitivní první dojem pro úspěšnou sebeprezentaci i reprezentaci společnosti. Upřesní si své představy o tom, jak dobře působit na druhé, naučí se využívat řeč těla pro zvýšení působivosti svého jednání. Pozná své silné a slabé stránky v oblasti mezilidského kontaktu. Naučí se lépe odhadnout své partnery a přizpůsobit své chování jejich mentalitě. Naučí se zvládat náročné situace při jednání se zákazníkem. Dále si uvědomí význam a způsoby budování vzájemné důvěry a pozitivních vztahů i v obchodní oblasti. Sebepoznání se mu stane nástrojem dalšího zvyšování své úspěšnosti.


Studijní materiály