Marketing pro malé a střední podnikatele

Na seznam kurzů

Autoři

Ludmila Doležalová, Aleš Hanzl, Ing. Petr Petřík

Anotace

Kurz podává základní přehled o významu marketingu v současných podmínkách českého trhu, o principech, zásadách a nástrojích uplatňování marketingu v podniku i ve společnosti.

Cíle modulu

Kurz seznámí účastníky se základními pojmy, vztahy, metodami a postupy, které marketing využívá při své aplikaci v marketingovém řízení.


Studijní materiály