Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení

Na seznam kurzů

Autoři

JUDr. František Vlasák, Aleš Hanzl, Ing. Martina Smutná

Anotace

Charakteristika oblasti nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení pro skupinu zaměstnanců, zaměstnavatelů a osob samostatně výdělečně činných.

Cíle modulu

Účelem kurzu je poskytnout podrobný výklad nově přijatých legislativních úprav tématiky pojištění na sociální zabezpečení a především její součásti – nemocenského pojištění. Cílem kurzu je představit danou problematiku z pohledu praxe.


Studijní materiály