7. Rámcový program – Informační a komunikační technologie

Na seznam kurzů

Autor

Ing. Eva Hillerová

Anotace

Kurz poskytne základní orientaci v programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), který je součástí 7. rámcového programu. Pozornost je věnována také spolupráci s průmyslem formou technologických platforem a společných technologických iniciativ (JTI).

Cíle modulu

Kurz je zaměřen na získání základního přehledu o programu ICT, jeho struktuře, technickém obsahu a doprovodných aktivitách. V textu jsou uvedeny základní odkazy na informační zdroje v angličtině, které poskytnou nezbytné detaily pro zájemce o účast v programu.


Studijní materiály