Ochrana osobních údajů v organizacích

Na seznam kurzů

Autor

RNDr. Karel Neuwirt

Anotace

Kurz je určen institucím a organizacím, které chtějí zpracovávat nebo již zpracovávají osobní údaje o fyzických osobách a chtějí docílit souladu s příslušným zákonem.

Cíle modulu

Kurz si klade za úkol seznámit prakticky pracovníky institucí a organizací se základními povinnostmi, které jim při zpracování osobních údajů ukládá zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění v době vytvoření tohoto modulu.


Studijní materiály